Tiimi- ja projektitoiminnan kehittäminen

Konsultoinnissa ja koulutuksessa sovellamme TGB TargetGroupBusiness – liiketoimintamallia.


Tiimi- ja projektijohtamisen kehittäminen

Yleinen yritysten organisointi ja johtamistapojen kehitys on kulkenut itseohjautuvien tiimien suuntaan. Tiimitoiminnassa vastuu jakautuu koko tiimille ja johtaminen on päämäärien ja tavoitteiden mukaisten prosessien ohjausta ja seurantaa. TGB – liiketoimintamalli perustuu tiimi- ja projektijohtamisen soveltamiseen niin pienissä kuin suurissakin organisaatiossa.

Tiimi- ja projektityöskentelyn kehittäminen

Organisointi- ja johtamistavan muutos tapahtuu yrityksessä vähitellen, ei koko yritystä koskevalla kertaorganisoinnilla. Tiimitoiminnan kulmakiviä ovat itseohjautuvuus, henkilöstön vastuu omasta työsuorituksestaan, sisäisen yrittäjyyden kehittyminen sekä jatkuva oppiminen ja yhteistoiminnan kehittyminen.

Tiimi- ja projektihallinnan kehittäminen

Itseohjautuvuus ja sisäisen yrittäjyyden kehittyminen vaativat nopean ja luotettavan tulosten mittaus- ja seurantasysteemin ja palautteen hankintamenetelmien kehittämistä.

Tiimi- ja projektitoimintaohjeet

Yhtenäisten toimintatapojen kehittämiseksi tarvitaan yhtenäisiä tiimi- ja projektitoimintaohjeita. Niiden ylläpito tapahtuu jatkuvana prosessina kohderyhmätoiminnan kehittymisen myötä.


Uudista yrityksesi organisointi ja johtaminen!

Kelatie 2, 01450 Vantaa
Puh. 0400 444 877