TGB TargetGroupBusiness

Konsultoinnissa ja koulutuksessa sovellamme TGB TargetGroupBusiness – liiketoimintamallia.


Tämän päivän menestyvä yritys on erikoistunut. Tulevaisuuden menestyjä hallitsee kohderyhmäbisneksen ja on erikoistunut suoraan tulonlähteeseensä eli kohderyhmäänsä. Kohderyhmäerikoistunut yritys pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja sopeutumaan markkinoille muita paremmin. Se pystyy hyödyntämään myös muita paremmin kehittyvän informaatioteknologian tarjoamat mahdollisuudet. Mikä hämmästyttävintä mutta samalla suuri mahdollisuus - kohderyhmämarkkinat ovat vielä jakamatta. Tule ottamaan osasi!


TGB-kehittämismallimme avulla yritys voi käynnistää kohderyhmäerikoistumisen riskittömästi nykyisillä resursseilla ja henkilöstöä motivoivalla tavalla.

Kohderyhmäbisneksen kehittämisen myötä yritykselle selkeytyvät sen ydinvahvuudet ja yritys tunnistaa oman asiakaskuntansa eli parhaan tulonlähteensä. Yrityksell kehitetään nykyaikainen, kohderyhmäerikoistumiseen perustuva bisneskonsepti.

Kohderyhmäerikoistuneen yrityksen tunnuspiirteitä ovat

Yritykselle kehittyy vahva kilpailuasema markkinoilla ja hyvä kannattavuus

Yritys erottuu laadukkaana toimijana harmaasta massasta ja saa aikaan näkyvän vaikutuksen markkinoilla

Yrityksen toiminta on selkeää, avainhenkilöiden kiire ja työpaine hellittää - kaaos on järjestyksessä

Yrityksen henkilöstö on motivoitunutta ja yrittäjähenkistä


Tule kehittämään omaa kohderyhmäbisneskonseptiasi!

Kelatie 2, 01450 Vantaa
Puh. 0400 444 877