LKR Luotettava Korjausrakentaja

Konsultoinnissa ja koulutuksessa sovellamme TGB TargetGroupBusiness – liiketoimintamallia.


Helsingin Kehitys ja Osaamiskeskus Oy:ssä on toteutettu vuodesta 1997 alkaen useita korjausrakennusalan yrityksille tarkoitettuja LKR LuotettavaKorjausrakentaja – liiketoiminnan kehittämisohjelmia. Kehittämisohjelmat ovat olleet Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osittain rahoittamia ja ne tähtäävät yritysten liiketoiminnan ja organisoinnin uudistamiseen kohderyhmäerikoistumiseen perustuvan TGB TargetGroupBusiness -strategian avulla.


LKR-ohjelmiin on tähän mennessä osallistunut yhteensä 21 pääkaupunkiseudun yritystä. Kehittämisohjelmien kesto on ollut 6-9 kk ja niihin on osallistunut noin 150 yritysten henkilöä.

LKR-ohjelma antaa teoreettisen tietämyksen kohderyhmäerikoistumisesta ja sen edellyttämästä toimintatavasta. Ohjelma auttaa suuntaamaan liiketoimintaa kannattavimpaan etenemissuuntaan ja erikoistumaan riskittömästi. Ohjelman aikana laaditaan yritykselle kohderyhmäerikoistumiseen tähtäävä liiketoimintasuunnitelma ja käynnistetään tiimiorganisointiin perustuva uudenajan liiketoimintaprosessi.

Koko yrityksen henkilöstö pyritään sitouttamaan kehittämistyöhön. Yrityksen toimintaa organisoidaan itseohjautuvaan, sisäiseen yrittäjyyteen perustuvaan tiimitoiminnan muotoon. Henkilöstö otetaan mukaan kehittämisprosessiin heti alusta alkaen. Tavoitteena on henkilöstön motivointi ja innostaminen oman osaamisensa ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.


Tule mukaan tulevaisuuden menestyvien rakentajien joukkoon!

Kohderyhmäbisneskonseptin kehittäminen tapahtuu yrityksen nykyisillä resursseilla käytännön toimintaympäristössä.

Osanottajilta kootun palautteen mukaan parasta ohjelmissa on ollut mm. Voimien keskittäminen ja huomion kiinnittäminen yrityksen kehittämiseen, selvä konkreettinen hyöty, tiimityön edut, asiakaslähtöinen toimintamalli – kohderyhmäerikoistuminen, konkreettisuus ja yksinkertaisuus, koko henkilöstön osallistumismahdollisuus, ohjelma avasi uusia kiinnostavia näköaloja koko toiminnan kehittämiseen.

Kelatie 2, 01450 Vantaa
Puh. 0400 444 877