Liiketoiminnan kehittämiskonsultointi

Konsultoinnissa ja koulutuksessa sovellamme TGB TargetGroupBusiness – liiketoimintamallia.


Liiketoiminnan tilanneanalyysit

Analysoidaan yrityksen tämän hetkinen toiminta ja yrityksen vahvuustekijät. Käydään käsiksi välittömästi ajankohtaisten ongelmien hoitamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Liiketoimintastrategioiden kehittäminen

Liiketoimintastrategiat perustuvat liiketoiminnan tilanneanalyysiin ja erityisesti esille tulleisiin yrityksen vahvuustekijöihin. Liiketoimintaa kehitetään vahvuuksien mukaiseen lupaavimpaan suuntaan.

Käytännön liiketoiminnan kehittäminen

Kehittämisen periaatteena on eteneminen pienin kehitysaskelin ja riskittömästi yrityksen nykyisten voimavarojen mukaisesti. Kehittämiseen ei tarvita velkarahalla tapahtuvia suuria investointeja. Tärkeintä on yritysjohdon tulos- ja uudistamishalu sekä sitoutuminen kehittämisprosessiin, mikä merkitsee myös riittävää ajankäyttövarausta. Kaikki yritykset ja niiden tilanne on erilainen, josta syystä jokaiselle yritykselle räätälöidään oma TGB - sovellus.

Koulutus- ja kehittämisprosessit

Liiketoiminnan kehittämiskonsultointi sisältää kohderyhmäerikoistuneen liiketoimintastrategian ja käytännön kehittämisprosessien oppimista sekä niiden yrityksen omaan toimintaan soveltamista. Yritysjohdon lisäksi koko henkilöstö pyritään saamaan heti alusta alkaen mukaan.


Kehitä nopeaan muutokseen sopeutuvaa liiketoimintaa riskittömästi!

Kelatie 2, 01450 Vantaa
Puh. 0400 444 877