LJP Liikkeenjohdon palvelusopimukset

Konsultoinnissa ja koulutuksessa sovellamme TGB TargetGroupBusiness – liiketoimintamallia.


LJP–sopimukset ovat yleensä määräaikaisia yrityksen kehittämissopimuksia. Pääsääntöisesti LJP–sopimuksen konsulttipalkkio on tulossidonnainen, joka perustuu asetettujen liikevaihto-, kilpailukyky- tai kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen. Kehittämisessä sovelletaan TGB – TargetGroupBisness –kehittämismallia.

LJP–sopimuksen lähtökohtana on usein yritysjohdon halu kehittää määrätietoisesti liiketoimintaansa pitemmän aikajänteen puitteissa tai saada ulkopuolista asiantuntija- ja valmisteluapua liiketoimintansa hoitoon. LJP-sopimus voi syntyä myös yrityksen akuutissa kriisitilanteessa, jolloin alkuvaiheen tavoitteena on toiminnan normalisointi ja toiminnan tervehdyttäminen. Sopimuksen sisältö räätälöidään yrityksen tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti.


LJP-sopimuksella varmistat yrityksesi terveen kehityksen ja hyvän kannattavuuden!

Kelatie 2, 01450 Vantaa
Puh. 0400 444 877