Henkilöstön koulutus ja valmennus

Konsultoinnissa ja koulutuksessa sovellamme TGB TargetGroupBusiness – liiketoimintamallia.


Muutosvalmennus

Henkilöstö on otettava kehittämisprosesseihin mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Muutosvastarinta kehittyy nopeasti, jos henkilöstö ei ole tietoinen kehittämisestä ja niiden vaikutuksesta heidän asemaansa. Muutosvalmennuksella pyritään saamaan henkilöstö ymmärtämään kehittämisen tarpeellisuus ja tavoitteet. Yleensä henkilöstöstä 20 % on valmis muutoksiin nopeammin, 60 % haluaa tietoa, odottaa hyviä perusteluja ja on valmis harkitsemaan lähtemään mukaan ja 20 % vastustaa muutoksia.

Strategisen ajattelun kehittäminen

Henkilöstölle annetaan tietoa kohderyhmäerikoistumisen perusteista sekä kehittämisprosessista ja sen vaiheista. Nykyisenkaltaisessa nopeassa toimintaympäristön muutoksessa ja kovassa kilpailussa on välttämätöntä, että yrityksen ja henkilöstön "sukset" ovat mahdollisimman hyvin samaan suuntaan.

Sisäisen yrittäjyyden kehittäminen

Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan henkilöstön työskentelyä yrittäjämäisesti. Henkilöstön "omia yrityksiä" ovat bisnes- ja projektitiimit, jotka ovat kuin yritys yrityksessä, Tiimi- ja projektitoiminnan kehittäminen. Sisäinen yrittäjyys edellyttää vahvaa henkilöstön motivaatiota ja tulosten mukaisten palkitsemistapojen kehittämistä.

Tiimityöskentelyvalmiuksien kehittäminen

Tiimityöskentely edellyttää valmiutta yhdessä tekemiseen ja yhteisvastuun ottoa. Tiimityötaidot ja valmiudet kehittyvät strategisen ajattelun, sisäisen yrittäjyyden, tiimityöharjoitusten ja käytännön työskentelyn avulla vähitellen.

Erikoisosaamisen kehittäminen

Kohderyhmäerikoistuneessa yrityksessä jokaisella henkilöllä on tuloksen tekijän ja kehittäjän rooli. Henkilön tulos mitataan projektityösuorituksina ja oman erikoisosaamisen kehittymisenä.


Kehitä henkilöstöstäsi menestysjoukkue!

Kelatie 2, 01450 Vantaa
Puh. 0400 444 877